PTA期货仓单日报表(2019-4-2)
品种:一号棉CF    单位:张    日期:2019-04-02 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号仓库简称年度等级产地仓单数量当日增减有效预报
0301河南国储18191129新疆11 
  18192129新疆1010 
  18192130新疆11 
  18193128新疆10 
  18193129新疆108 
小计    232094
0302南阳仓储18192128新疆10 
  18192129新疆80 
  18193129新疆20 
小计    1100
0303豫棉物流18191228新疆21 
  18191229新疆90 
  18192128新疆230 
  18192129新疆4512 
  18192130新疆11 
  18192228新疆11 
  18192229新疆20 
  18193128新疆297 
  18193129新疆805 
  18193130新疆60 
  18194128新疆20 
  18194129新疆304 
  18194130新疆72 
小计    23733286
0304衡水棉麻18191128新疆10 
  18191129新疆20 
  18191227内地10 
  18191228内地10 
  18191229新疆10 
  18192127内地10 
  18192128新疆600 
  18192129新疆162-1 
  18193127内地170 
  18193128内地160 
  18193128新疆1011 
  18193129新疆911 
  18193130新疆10 
  18194129新疆30 
小计    4581138
0305菏泽棉麻18191129新疆21 
  18191227内地20 
  18191228内地68-1 
  18191229新疆10 
  18192128新疆3010 
  18192129新疆4128 
  18192130新疆43 
  18192227内地40 
  18192228内地63-3 
  18193127内地30 
  18193128内地150 
  18193128新疆351 
  18193129内地10 
  18193129新疆688 
  18193130新疆51 
  18194129新疆61 
  18194130新疆10 
小计    34949222
0306中储棉徐州18191228内地50 
  18191229内地50 
  18192128新疆54 
  18192129新疆244 
  18192130新疆61 
  18192228内地610 
  18192229内地70 
  18193128内地184 
  18193128新疆20 
  18193129内地190 
  18193129新疆355 
  18193130新疆261 
  18193131新疆30 
  18194128内地20 
  18194130内地10 
  18194130新疆41 
小计    2232050
0307湖北银丰18191128新疆20 
  18191129新疆10 
  18191228内地60 
  18191229内地70 
  18191229新疆20 
  18191230新疆10 
  18192128新疆560 
  18192129新疆1200 
  18192130新疆50 
  18192131新疆10 
  18192227内地10 
  18192228内地70 
  18192229内地10 
  18193128内地30 
  18193128新疆190 
  18193129内地20 
  18193129新疆640 
  18193130新疆270 
  18193131新疆10 
  18194128新疆10 
  18194129新疆70 
  18194130新疆30 
小计    3370254
0308芜湖棉麻18192128新疆71 
  18192129新疆203 
  18192130新疆40 
  18193128新疆103 
  18193129新疆124 
  18193130新疆91 
  18194129新疆10 
小计    6312119
0309山东禹城18191129新疆10 
  18191227内地40 
  18192128新疆30 
  18192129新疆10 
  18193127内地30 
  18193128内地30 
  18193129内地40 
  18193129新疆40 
小计    23052
0310中储棉绍兴18192128新疆10 
  18193128新疆10 
  18193129新疆30 
小计    5021
0311南通棉麻18191128新疆20 
  18191129新疆80 
  18191130新疆10 
  18192128新疆210 
  18192129新疆630 
  18192130新疆10 
  18193128新疆100 
  18193129新疆610 
  18193130新疆50 
  18194128新疆10 
  18194129新疆10 
小计    1740380
0313滨州中纺银泰18191129新疆10 
  18192128新疆300 
  18192129新疆482 
  18193128新疆50 
  18193129新疆28-4 
  18194129新疆20 
小计    114-2150
0314江苏协丰18191128内地110 
  18191128新疆40 
  18191129内地404 
  18191129新疆100 
  18191130新疆10 
  18191228内地40 
  18192128内地468 
  18192128新疆671 
  18192129内地1698 
  18192129新疆2570 
  18192130内地10 
  18192130新疆40 
  18192228内地80 
  18193128新疆300 
  18193129内地150 
  18193129新疆1173 
  18193130新疆150 
  18194129新疆10 
  18194130新疆20 
小计    80224816
0317湖北三三八处18192128新疆187 
  18192129新疆3910 
  18192130新疆21 
  18193128新疆535 
  18193129新疆574 
  18193130新疆90 
  18194128新疆10 
  18194129新疆31 
小计    18228476
0319中棉潍坊18191228内地150 
  18192128内地60 
  18192128新疆80 
  18192129内地10 
  18192129新疆50 
  18193127内地150 
  18193128内地1340 
  18193128新疆40 
  18193129内地80 
  18193129新疆180 
  18193130新疆30 
  18194128内地120 
小计    2290116
0320盐城农佳乐18191129新疆221 
  18191130新疆60 
  18191228内地590 
  18191229内地20 
  18192128内地40 
  18192128新疆101 
  18192129内地10 
  18192129新疆15921 
  18192130新疆370 
  18193127内地70 
  18193128内地200 
  18193129内地50 
  18193129新疆201 
  18193130内地10 
  18193130新疆90 
小计    36224240
0321北疆农佳乐   00 
0322石河子天银18191228新疆190 
  18191229新疆290 
  18192128新疆20 
  18192129新疆50 
  18192228新疆10 
  18192229新疆70 
  18193128新疆940 
  18193129新疆585-3 
  18193130新疆1610 
  18193131新疆10 
  18194128新疆70 
  18194129新疆940 
  18194130新疆110 
小计    1016-355
0323库尔勒银星18191128新疆320 
  18191129新疆1020 
  18191130新疆60 
  18192127新疆20 
  18192128新疆489-7 
  18192129新疆1042-7 
  18192130新疆850 
  18192131新疆10 
  18193128新疆153-5 
  18193129新疆471-8 
  18193130新疆510 
  18193131新疆20 
  18194128新疆10 
  18194129新疆20 
  18194130新疆1-1 
小计    2440-280
0324中供南通18191227内地30 
  18191228内地90 
  18191229内地40 
  18192127内地10 
  18192128内地20 
  18192129新疆110 
  18193127内地10 
  18193128内地130 
  18193128新疆10 
  18193129新疆20 
小计    470195
0325中储棉漯河18191128新疆10 
  18192128新疆50 
  18192129新疆40 
小计    100120
0326新疆中新建18191128新疆20 
  18191129新疆140 
  18191130新疆20 
  18191228新疆30 
  18191229新疆30 
  18192128新疆311-1 
  18192129新疆424-4 
  18192130新疆210 
  18193127新疆20 
  18193128新疆503-7 
  18193129新疆503-1 
  18193130新疆250 
  18194129新疆140 
  18194130新疆30 
小计    1830-1321
0327江苏银隆18191129新疆10 
  18191227内地40 
  18191228内地170 
  18191229内地60 
  18191230内地10 
  18192128内地30 
  18192128新疆112 
  18192129内地20 
  18192129新疆6910 
  18192227内地20 
  18192228内地30 
  18193127内地20 
  18193128内地100 
  18193129内地10 
  18193129新疆310 
  18193130新疆140 
  18193131新疆10 
  18194129新疆60 
  18194130新疆120 
  18194131新疆10 
小计    19712385
0328新疆农资集团18191128新疆20 
  18191129新疆40 
  18191228新疆3-1 
  18191229新疆210 
  18191230新疆50 
  18192128新疆320 
  18192129新疆172-3 
  18192130新疆600 
  18192229新疆20 
  18192230新疆20 
  18193128新疆378-5 
  18193129新疆2841-11 
  18193130新疆6670 
  18193131新疆230 
  18194128新疆240 
  18194129新疆920 
  18194130新疆510 
  18194131新疆10 
小计    4380-2015
0329新疆银棉18191129新疆80 
  18191130新疆30 
  18191228新疆110 
  18191229新疆51-1 
  18191230新疆10 
  18192128新疆230 
  18192129新疆153-1 
  18192130新疆430 
  18193127新疆10 
  18193128新疆2920 
  18193129新疆2124-10 
  18193130新疆5150 
  18193131新疆50 
  18194128新疆80 
  18194129新疆680 
  18194130新疆380 
  18194131新疆20 
小计    3346-1294
0330中储棉库尔勒   00 
总计    168581454299
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。
非常棒 不错哦 还行吧 一般般 我不同意你的观点
行业要闻
热点文章